We help the world growing since 2007

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Anhui Mingteng Hemişelik-Magnit Maşynlary we Elektrik Enjamlary Co. (Ltd.) Hytaý, Anhui welaýaty, 10 gektar meýdany, gurluşyk meýdany 30 000 inedördül metrden gowrak.

01

02

01

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýa hemişe önümi ösdürmäge ünsi jemledi we hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin 40-dan gowrak adamdan ybarat hünärli gözleg topary bar we uniwersitetler, gözleg bölümleri we iri döwlet kärhanalary bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurdy.Gözleg we barlag topary häzirki zaman motor dizaýn teoriýasyny we öňdebaryjy motor dizaýn tehnologiýasyny kabul edýär.16 ýyl tehniki toplanandan soň, kompaniýa senagat ýygylygy, ýygylygy öwürmek, partlama garşy, senagat ýygylygy partlamasy, göni hereketlendiriji we partlama garşy göni hereketlendiriji seriýasy we ş.m. ýaly hemişelik magnit hereketlendirijileriniň 2000-den gowrak görnüşini döretdi. Dürli pudaklarda dürli hereketlendiriji enjamlaryň tehniki talaplaryna doly düşünip, ilkinji dizaýn, önümçilik, synag we ulanyş maglumatlaryny özleşdirdi.9 sany oýlap tapyş patenti we 85 sany peýdaly model patentini goşmak bilen 96 sany Hytaý patentini we iki sany programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny aldyk.
Mingteng indi her ýyl 2 million kilowat hemişelik magnit hereketlendirijisini öndürýär we 200-den gowrak toplumly ýokary we pes woltly hemişelik magnit hereketlendirijilerini öndürmek üçin ähli enjamlara eýe.Synag merkezi, 10kV we ondan aşakdaky hemişelik magnit hereketlendirijileri we 8000kW çenli doly öndürijilik görnüşli synagy tamamlap biler.

12

05

hakda (4)

hakda (5)

14

16

13

13

Kompaniýanyň hormatlary

Mingteng "Hytaýyň mehaniki we elektrik energiýasynyň netijeliligini ýokarlandyrmak senagaty bileleşiginiň" direktor bölümi we "Motor we ulgam energiýa innowasiýa senagaty bileleşigi" guramasynyň başlygynyň orunbasary bolup, GB30253-2013 "Energiýa netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýany çäklendirýär" Hemişelik Magnit Sinhron Motor JB / T 13297-2017 "TYE4 seriýaly üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor tehniki şertleri (oturgyç belgisi 80-355)", JB / T 12681-2016 "TYCKK seriýasy (IP4 ýokary netijelilik ýokary- naprýatageeniýe hemişelik magnit sinhron motor tehniki şertleri "we Hytaý we senagat standartlary bilen baglanyşykly beýleki hemişelik magnit motor ýaşyl dizaýn önümleriniň sanawy.

hakda (6)

IECEx 证书 TYBF315L2T-6_1
21

Mingteng elmydama garaşsyz innowasiýalary talap edýär, "birinji derejeli önümler, birinji derejeli dolandyryş, birinji derejeli hyzmat, birinji derejeli marka" kärhana syýasatyny ýöredýär, hemişelik magnit motorly gözleg we hytaý täsiri bilen ösüş innowasiýa topary döredýär, Ulanyjylar üçin öndürilen akylly hemişelik magnit motor ulgamy energiýa tygşytlaýjy umumy çözgütler we Hytaýda seýrek duş gelýän hemişelik magnit motor pudagy bolmaga çalyşýar Biz Hytaýyň seýrek ýerlerinde hemişelik magnit motor pudagynda öňdebaryjy we standart kesgitleýji bolmaga çalyşýarys.

Korporatiw medeniýet

Kärhana ruhy

Agzybirlik we zähmetsöýerlik, täzelikleri öňe sürmek, çyn ýürekden wepaly bolmak, birinji bolmaga het edip bilýär

Kärhana Teneti

Hyzmatdaşlyk kärhanalara ýokary tizlikde ösmäge we geljekde energiýa tygşytlamak üçin ýeňiş gazanmaga kömek edýär

Kärhananyň ýörelgesi

Ilki bilen bitewilige esaslanýan, müşderi

Kärhana görnüşi

Akylly hemişelik magnit elektrik hereketlendiriji ulgamy umumy çözgüt lideridir.